Part of Enento Group

KundavtalOBS! Önskvärt med fler än en kontaktperson.


Kredittid
Betalning ska vara UC tillhanda senast 15 dagar från fakturadatum om ej annat skriftligen avtalats.
Årsabonnemang och debitering för beställda och av UC levererade tjänster tas ut enligt UC:s vid var tid gällande prislista. UC gör en sedvanlig kreditprövning av sina kunder med hjälp av bl.a. kreditupplysning. Kunden förbinder sig att betala enligt UC:s vid var tid gällande prislista samt att iakttaga på nästa sida tryckta bestämmelser. Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen kommer UC att debitera dröjsmålsränta på förfallet obetalt belopp enligt gällande räntelag, f.n. referensränta plus 8 procentenheter

Förbereder dokument för signering.
Vänligen vänta...

Det uppstod ett fel: {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}