{{translations.headline[data.lang]}}

{{translations.forLawyer[data.lang]}}


Jeg bekrefter at
 • Jeg har mottatt og lest Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.
 • Jeg er kjent med det lovpålagte kravet om å være tilsluttet reklamasjonsordning, jfr. lov av 29. juni 2007 nr 73 om eiendomsmegling, §§ 2-10 og 8-8.
 • Jeg slutter meg til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er kjent med de økonomiske forpliktelsene overfor nemnda som per i dag utgjør:

  Årlig avgift for advokat som oppfyller vilkår for eiendomsmegling:
  Kr 820 + MVA


  Gebyr ved nemndas behandling av skriftlig klage:
  Kr 1 500 + MVA


  Tilleggsgebyr dersom klager får helt eller delvis medhold:
  Kr 3 000 + MVA


  Merverdiavgift tillegges alle beløp med gjeldende sats, p.t. 25 %. Jeg er kjent med at det også kan bli foretatt mindre endringer i de oppgitte satsene for årlig avgift og gebyr. Jeg er videre kjent med at tilslutningen løper frem til skriftlig oppsigelse er bekreftet mottatt av nemnda.

Filial {{$index + 1}}Vi bekrefter at
 • Vi har mottatt og lest Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.
 • Vi er kjent med det lovpålagte kravet om å være tilsluttet reklamasjonsordning, jfr. lov av 29. juni 2007 nr 73 om eiendomsmegling, §§ 2-10 og 8-8.
 • Vårt foretak slutter seg til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er kjent med de økonomiske forpliktelsene overfor nemnda som per i dag utgjør:

  Årlig avgift pr kontor/avdeling/filial (forskuddsvis):
  Kr 3 050 + MVA


  Gebyr ved nemndas behandling av skriftlig klage:
  Kr 1 500 + MVA


  Tilleggsgebyr dersom klager får helt eller delvis medhold:
  Kr 3 000 + MVA


  Merverdiavgift tillegges alle beløp med gjeldende sats, p.t. 25 %. Vi er kjent med at det også kan bli foretatt mindre endringer i de oppgitte satsene for årlig avgift og gebyr. Vi er videre kjent med at tilslutningen løper frem til skriftlig oppsigelse er bekreftet mottatt av nemnda.

Filial {{$index + 1}}Vi bekrefter at
 • Vi har mottatt og lest Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.
 • Vi er kjent med det lovpålagte kravet om å være tilsluttet reklamasjonsordning, jfr. lov av 29. juni 2007 nr 73 om eiendomsmegling, §§ 2-10 og 8-8.
 • Vårt foretak slutter seg til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er kjent med de økonomiske forpliktelsene overfor nemnda som per i dag utgjør:

  Årlig avgift boligbyggelag med begrenset bevilling (forskuddsvis):
  Kr 3 050 + MVA


  Gebyr ved nemndas behandling av skriftlig klage:
  Kr 1 500 + MVA


  Tilleggsgebyr dersom klager får helt eller delvis medhold:
  Kr 3 000 + MVA


  Merverdiavgift tillegges alle beløp med gjeldende sats, p.t. 25 %. Vi er kjent med at det også kan bli foretatt mindre endringer i de oppgitte satsene for årlig avgift og gebyr. Vi er videre kjent med at tilslutningen løper frem til skriftlig oppsigelse er bekreftet mottatt av nemnda.

Filial {{$index + 1}}Vi bekrefter at
 • Vi har mottatt og lest Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.
 • Vi er kjent med det lovpålagte kravet om å være tilsluttet reklamasjonsordning, jfr. lov av 29. juni 2007 nr 73 om eiendomsmegling, §§ 2-10 og 8-8.
 • Vårt foretak slutter seg til Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester og er kjent med de økonomiske forpliktelsene overfor nemnda som per i dag utgjør:

  Årlig avgift foretak som utelukkende håndterer næringseiendommer:
  Kr 3 050 + MVA


  Gebyr ved nemndas behandling av skriftlig klage:
  Kr 1 500 + MVA


  Tilleggsgebyr dersom klager får helt eller delvis medhold:
  Kr 3 000 + MVA


  Merverdiavgift tillegges alle beløp med gjeldende sats, p.t. 25 %. Vi er kjent med at det også kan bli foretatt mindre endringer i de oppgitte satsene for årlig avgift og gebyr. Vi er videre kjent med at tilslutningen løper frem til skriftlig oppsigelse er bekreftet mottatt av nemnda.

  {{translations.naeringBottomText[data.lang]}}
{{translations.done[data.lang]}} {{translations.sign[data.lang]}}

{{translations.error[data.lang]}} : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}


© Copyright Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester 2017 Dette skjemaet er levert av Verified AS og inneholder data under norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Brønnøysundregistrene