Ansökningsformulär Medical Finance

ANSÖK NU

Uppgifter

Jag har tagit del av informationen enligt 3:e kapitlet i distans- och hemförsäljningslagen, allmänna villkor för direktlånet och standardiserad europeisk konsumentkreditinformation
Jag bekräftar att jag inte är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) eller är närstående, känd medarbetare eller har en nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning (PEP).
Jag samtycker till att av mig lämnade personuppgifter kommer behandlas för kreditprövnings- och marknadsföringsändamål. Detta samtycke kan närsomhelst återkallas.

Kredittagaren

In- och utgifter per månad (i kr)

Uppgifter

Kredittagaren

In- och utgifter per månad (i kr)

2/3

Uppgifter om behandling

3/3


Fortsätt Fortsätt till undertecknandet


Feil oppstod : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}