Nattsafeavtale

Én utfylt avtale pr enhet/butikk – hvis butikk har flere konti – én avtale pr konto som skal krediteres

Velg selskap

  • {{key}}

Firmaopplysninger

Leveringsadresse

Fakturaadresse

Kontaktperson

Nattsafe

  • {{item.Place}}, {{item.Address}}

Avtale

  • {{lists.packages[0]}}
  • {{lists.packages[1]}}

 

Vi er pålagt av myndighetene å utføre en utvidet kundekontroll på kunder som leverer utenlandsk valuta. Hvis du er I tvil velg “nei”, avtalen kan oppdateres I ettertid til å omfatte valuta hvis det skulle bli behov for det.

Bedriftens primære eiere


Bedriftens forretninger

Tilgang til webportal

Tilgang til Web-portal for elektronisk registrering av bilag, historikk og bestilling av rekvisita ønskes for følgende brukere


 

Skjemaet er nå utfylt og du kan gå videre til signering.

Du må fylle ut alle felt som er merket med rød farge før du kan gå videre.

Hvem skal signere?

  • {{ right.Person.Name.ShortendName }} ({{right.BusinessPosition.Description}})

 

Fyll inn e-post til den som kan signere på vegne av {{data.customerName}}:

Dokumentet skal signeres av:

Takk! Avtalen er nå ferdig utfylt og sendt videre for signering til oppgitt e-postadresse. For å signere avtalen må valgt signaturberettiget bruke sin personlige BankID. Takk! Avtalen er nå ferdig og du kan gå rett til signeringssiden ved å klikke knappen under.

Fullfør Fortsett til signering

 

Henter data,
Forbereder dokument for signering,
vennligst vent...


Feil oppstod : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}