Detta ingår:

För att beställa, vänligen ange organisationsnummer nedan:

Inga matchande resultat hittades
Säkerhetspåsens nr användas om ej annat anges

{{translations.unionQuery[data.lang]}}

Vi behöver några viktiga uppgifter

Loomis är skyldiga att kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Vi behöver också uppgifter om hur man kommer att använda Loomis tjänster. Vi ber er därför fylla i nedanstående uppgifter.

Bakgrunden till de här kraven är att Loomis enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (*"Penningtvättslagen"*) ska kontrollera vem som är "verklig huvudman". Med det menas en fysisk person som utövar ett bestämmande inflytande över företaget. Ett sådant inflytande anses den ha som äger mer än 25 procent i företaget. Om det är ett annat företag som har en ägarandel på mer än 25 procent ska upplysning lämnas om detta företags huvudägare. Det är nämligen den eller de personer som har det yttersta ägandet som Loomis ska identifiera. Ägarskapsstrukturen kan inte inhämtas av oss via något register."


Fysiska personer med direkt ägande som uppgår till mer än 25 % av aktier eller rösträttsandelar hos kunden
Fysiska personer som i annat fall utövar ett bestämmande inflytande över kundenFör att bli kund hos Loomis Sverige AB krävs ett kontobevis ?. Är du redan kund behövs inte detta. På kontobeviset behöver följande information finnas med:
  • Fullständigt kontonummer
  • Namn på företaget
  • Organisationsnummer
  • Kontobevis

Kontobevis från kontoförande bank (kontobeviset kan bestå av kopia på en kontoöppning, kontoutdrag eller annan dokumentation som bekräftar mottagarkontots innehavare). Dokumentet kan till exempel vara en skärmdump från din internetbank med denna information synlig.
{{ file.name }} X

{{translations.uploadDocument[data.lang]}}

Vänligen ladda upp följande dokumentation i formaten PDF, DOCX, DOC, PPTX, TIF, JPG eller PNG:

{{ file.name }} X

{{ file.name }} X

{{ file.name }} X

{{ file.name }} X  • {{val}}

{{ data.forward == 'false' ? 'För att kunna gå vidare tillsignering måste du välja dig själv i listan samt ange en e-postadress.' : 'För att kunna gå vidaretill signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress' }}Fortsätt Fortsätt till undertecknandetFeil oppstod : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}