Börja med att fylla i ert organisationsnummer nedan:

Oj! Ditt organisationsnummer kunde inte hämta någon information. Vänligen kontrollera att det är korrekt
Nu gick något fel, vi beklagar detta! Vänligen prova igen om en stund

Företagsuppgifter

Fakturaadress Vänligen kontrollera dina uppgifter - du kan redigera om du behöver.
Mailen används endast i de fall vi inte har möjlighet att skicka som e-faktura. Fungerar inte något av dessa alternativ skickar vi fakturan med post till den hämtade adressen ovan.

Leveransadress


Webbinlogg Fyll i dina uppgifter här för att kunna handla online.


Kontaktuppgifter till ekonomiavdelning


Sökandes kontaktuppgifter

Se våra köpvillkor här

Har ni ytterligare frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst


Följande information saknas eller har angetts felaktigt :
* adress
* e-post
* telefonnummer
* förnamn
* efternamn

KJELL & COMPANY INTEGRITETSPOLICY

Kjell & Company behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt vår Integritetspolicy. Kjell & Company kommer att behandla de personuppgifter som finns i kreditansökan, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e postadress, samt de personuppgifter som senare lämnas till bolaget, för att kunna fullgöra kreditprövningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att fullgöra nämnda kreditprövning. För ytterligare information om Kjell & Companys behandling av personuppgifter, inkluderat eventuella andra ändamål och rättsliga grunder för behandlingen samt den registrerades rättigheter, se bolagets Integritetspolicy . Ni åtar er att vidarebefordra denna information till de företrädare, anställda och övriga representanter i er organisation som berörs härav och vars personuppgifter kan komma att behandlas av oss relaterat till kreditprövningen och inom ramen för vår affärsrelation med er.Signering görs enkelt med ditt vanliga BankID

 
  • {{val}}

{{ data.forward == 'false' ? 'För att kunna gå vidaretill signering måste du välja dig själv i listan samt ange en e-postadress.' : 'För att kunna gåvidare till signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress' }}


  • {{val}}

För att kunna gå vidare till signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress
 
 

Dokument att ladda upp:

  • Fullmakt att signera som firmatecknare

Vänligen ladda upp vidimerad fullmakt för signaturrätt.


Ladda uppHej! Ett tillfälligt fel har uppstått och vi arbetar med att fixa det så fort som möjligt! För att få hjälp med en ansökan, vänligen kontakta kundtjänst på telefon: 010-680 25 00. Vi beklagar det inträffade!