{{translations.topText[data.lang]}}

{{translations.supplyOrgNr[data.lang]}}:

Inga matchande resultat hittades
För dig som är enskild näringsidkare
Vi kan komma att använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte för att ge dig anpassad information och erbjudanden via t.ex. e-post och sms. Du kan när som helst begära att sådan behandling ska upphöra. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i villkoren

Antal kort

Ägarförhållande (ifylles pga lag om åtgärder mot penningtvätt)
*Uppgifterna behöver inte fyllas i gällande stat, kommun och landsting, enskilda firmor och företag vars aktier är noterade på en reglerad marknad.
Äger/kontrollerar någon/några fysiska personer direkt eller indirekt (via bolag) mer än 25% av företaget?
{{$index + 1}}


 
  • {{val}}

{{ data.forward == 'false' ? 'För att kunna gå vidare till signering måste du välja dig själv i listan samt ange en e-postadress.' : 'För att kunna gå vidare till signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress' }}

{{ data.forward == 'false' ? 'För att kunna gå vidare till signering måste du ange ditt namn och e-postadress.' : 'För att kunna gå vidare till signering måste du ange namn och e-postadress' }}


  • {{val}}

För att kunna gå vidare till signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress
 

Dokument att ladda upp:

  • Fullmakt att signera som firmatecknare

Har du en fullmakt som styrker din rätt att teckna firman, vänligen ladda upp den här. OBS! Fullmakten ska vara signerad av firmatecknare samt vidimerad. Firmatecknares ID-handling (inskannad kopia) ska även laddas upp antingen tillsammans med fullmakten eller som enskilt dokument.

Du kan välja att gå vidare utan att ladda upp en fullmakt, IKANO BANK kommer då att genomföra en manuell kontroll i efterhand.


Ladda upp
Fortsätt Fortsätt till undertecknandetFeil oppstod : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}