Begäran om registerutdrag

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att få information om dina personuppgifter behandlas.

Utlämnande av uppgifter

Håbo kommun erbjuder två olika sätt att begära att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos kommunen och dess bolag.

Om du har tillgång till BankID kan du använda den digitala blanketten nedan för att begära ett registerutdrag som du då får digitalt via säker e-post.

Om du inte har möjlighet att identifiera dig med BankID kan du istället klicka på den här länken för att läsa mer om hur du begär ett registerutdrag som du antingen får skickat till din folkbokföringsadress via rekommenderat brev eller kan hämta i Håbo kommuns Kontaktcenter. För att få tillgång till utdraget på det sättet behöver du kunna legitimera dig med nationellt id-kort, körkort eller pass.

Information om behandling av personuppgifter

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter i syfte att genomföra din begäran om registerutdrag och med stöd av dataskyddsförordningen. Kommunens nämnder och bolag är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i respektive nämnd eller bolag.

Vilka uppgifter behöver jag lämna på blanketten?

De uppgifter om dig som vi hanterar är namn, personnummer och kontaktuppgifter. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna leta reda på information om dig i våra register. Kontaktuppgifterna används för att kunna kontakta dig för frågor eller för att ge svar på din förfrågan. Vi sparar dina personuppgifter i max 3 månader för att kunna besvara eventuella följdfrågor från dig.

Handläggningstid

Vi kommer att handlägga din begäran om registerutdrag och återkoppla till dig inom en månad.

Dataskyddsombud

För att komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud vänligen kontakta kontaktcenter på kommun@habo.se eller 0171-525 00.Så här gör du ett digitalt registerutdrag från Håbo kommun:
1. Fyll i uppgifterna nedan
2. Gå vidare till signering. Ditt digitala dokument förbereds nu för underskrift.
3. Nu kan du kontrollera att dokumentet innehåller den information du önskar. Om du klickar på ”Aktivitetslogg” kan du se det som hittills hänt med ditt dokument.
4. Välj ”Signera” och välj metod för BankID-signering.
5. Signeringen är klar. Klicka på ”OK”-knappen
6. Du får nu en slutlig bekräftelse på att alla digitala dokument har signerats och skickats till Håbo kommun. Bekräftelsen kommer även att skickas till dig som e-post.*) Kommunens dataskyddsombud kontaktar dig för att hjälpa till att välja relevant nämnd/bolag.Förbereder dokument för signering.
Vänligen vänta...

Det uppstod ett fel: {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}