Ansökan om medlemskap i FAR
RevisorI slutet av formuläret kommer du kunna ladda upp kopia av Revisorsinspektionens beslut eller examensbevis


FAR:s behandling av personuppgifter

För att tillgodose dina intressen som medlem sparar FAR dina personuppgifter enligt val nedan.


Jag försäkrar att jag inte
  • är i konkurs
  • är underkastad näringsförbud,
  • har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
  • är förbjuden att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall eller
  • är föremål för någon motsvarande rådighetsinskränkning i en annan stat

Härmed intygar jag att ovanstående uppgifter är korrekta samt att jag kommer att följa bestämmelserna i FAR:s stadgar och regler för yrkessed.

Den här ansökan signeras elektroniskt varpå var part erhåller varsitt signerat exemplar.

Ladda upp dokument