Använd ditt befintliga BankID för att bli kundInga matchande resultat hittades

Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa vissa frågor för att ha kunskap om våra kunder.
Läs mer på www.swedishbankers.se.


Lagen om penningtvätt gör att vi måste ställa vissa frågor för att ha kunskap om våra kunder.
Läs mer på www.swedishbankers.se.


Kontoalternativ

Kryssa för det kontoalternativ du väljer: Pris (ungdomar 18 – 25 år halva priset) 90 kr/halvår Gratis Internetbanken Betaltjänster

Inrikes betalningar till Bankgiro och Plusgiro

Mobilbanken med betaltjänster Banköverföring

Överför till konto i andra svenska banker

Autogiro

Pengarna kan överföras automatiskt från ditt bankkonto till betalningsmottagarens konto på förfallodagenwww.insattningsgarantin.se

Ytterligare information

( 1 ) Din insättning täcks av ett lagstadgat insättningsgarantisystem. Ditt kreditinstitut ingår dessutom i ett institutionellt skyddssystem där alla deltagare stöder varandra för att undvika insolvens.

( 2 ) Om en insättning är indisponibel på grund av att ett kreditinstitut inte kan uppfylla sina finansiella åtaganden ska insättarna få återbetalning via ett insättningsgarantisystem. Denna återbetalning täcker maximalt 950 000 SEK per kreditinstitut. Detta innebär att alla insättningar hos ett och samma kreditinstitut läggs samman för att kunna fastställa garantinivån.

( 3 ) Om det rör sig om gemensamma konton gäller gränsvärdet på 950 000 SEK för varje insättare.

( 4 ) Ansvarigt insättningsgarantisystem är Riksgälden, Jakobsgatan 13, 103 74 Stockholm. Tel: 08-613 52 00. ig@riksgalden.se. Insättningsgarantisystemet kommer att återbetala dina insättningar senast inom 7 arbetsdagar. Om du inte fått någon återbetalning inom dessa tidsfrister bör du kontakta Riksgälden eftersom möjligheten att kräva återbetalning kan upphöra efter en viss tid.
Ytterligare information: www.insattningsgarantin.se


Jag har tagit del av och godkänner de allmänna villkoren samt villkoren för Ekobankens Mobilbank och Internetbank. Genom min underskrift nedan förbinder jag mig att:
  • Förvara säkerhetslösning till Mobilbanken och Internetbanken på betryggande sätt.
  • Följa bankens anvisningar för de tjänster som jag utnyttjar. Allmänna villkor som bilaga
Jag accepterar att mina upplysningar hanteras enligt Ekobankens integritetspolicyFörbereder dokument för signering.
Vänligen vänta...

Det uppstod ett fel: {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}