ANSÖKAN CIRCLE K TRUCKDIESELKORT

Circle K Truckdieselkort

Circle K Truckdieselkortet är avgiftsfritt och gäller på ca 780 tankställen i Sverige, varav ca 270 är speciellt anpassade för tung trafik. Fördelen med Circle K Truckdieselkort är att du kan välja kort efter hur du vill använda det. Du har möjlighet att byta till en ny personlig kod när du fått ditt kort.

Läs mer om våra korttyper här
Circle K Truckdieselkort A B C D E F
miles bensin – E85 – Fordonsgas    
miles diesel
Vägavgifter*
Påfyllnadsolja**  
Trafikprodukter***  
Parkering      
Biltvätt      
Biltillbehör        
Däckservice        
Bil- och släphyra        
Gasol        
Övrigt på stationen          
* För betalning av vägavgifter med Circle K Företagskort gäller maxgräns 1 500:-
** Påfyllnadsolja innefattar motorolja, växellådsolja och hydraulolja.
*** Trafikprodukter innefattar glykol, kylarvätska, spolarvätska, billampor, torkarblad, säkringar och låsolja.

1. Jag önskar beställa följande antal kort av typ:

Circle K Truckdieselkort *
A-kort
B-kort
C-kort
D-kort
E-kort
F-kort

Har du fyllt i fel organisationsnummer, klicka här.

2. Uppgifter om företaget:

Inga matchande resultat hittades


Genom att signera denna ansökan försäkrar jag/vi att lämnade uppgifter är riktiga och är medveten om att ansökan kreditprövas. Kortinnehavaren har vårt godkännande att använda företagskortet. Jag/Vi har tagit del av kontovillkoren vilka jag/vi förbinder mig/oss att följa. Kontovillkoren finns tillgängliga på circlek.se/foretag. Jag/Vi samtycker till den behandling av personuppgifter som framgår av kontovillkoren.

 

Formuläret är korrekt ifyllt och du kan fortsätta till signering.

Rödmarkerade fälten är obligatoriska och måste fyllas i innan du kan gå vidare.


Tack! Vi har skickat ett färdigifyllt avtal vidare för signering till den angivna e-postadressen. För att kunna signera avtalet måste behörig firmatecknare använda sitt personliga BankID. Tack! Dokumentet är färdigifyllt och du kan gå vidare till signering genom att klicka på knappen nedan.

Fortsätt Fortsätt till signering


 

Hämtar data,
Förbereder dokument för signering,
Vänligen vänta...


* = obligatoriskt