{{company.name}} {{translations.topText[data.lang]}}

 
{{translations.physicalPerson[data.lang]}} {{$index+1}}
{{translations.legalEntity[data.lang]}} {{$index+1}}
Total eierandel som holdes av reelle rettighetshavere: {{ownerTotal()}}
 
PERSON I POLITISK UTSATT STILLING (PEP) Med PEP (Politically Exposed Person) mener man en fysisk person som har, eller tidligere har hatt en viktig offentlig funksjon. Dette inkluderer:
 • Statsledere, regjeringsledere, statsråder og deres assistenter
 • Medlemmer av storting, parlament og lignende lovgivende institusjoner
 • Medlemmer av styringsorganisasjon til politiske parti
 • Medlemmer av høyesterett, av konstitusjonelle eller andre høyere rettsinstanser hvis avgjørelser ikke kan apelleres videre untatt i eksepsjonelle tilfeller
 • Medlemmer av oversynsmyndighet for styret til sentralbanker
 • Ambassadører, chargés d'affaires og høyt rangerte offiserer i forsvaret
 • Medlemmer av administrasjon, styre eller oversynsmyndighet for statseide selskap
 • Direktører, assisterende direktører og medlemmer av styre eller tilsvarende for en internasjonal organisasjon
Ingen offentlig funksjon referert til i punktene over skal bli forstått å gjelde for middels eller lavere-rangerte stillinger.
PEP gjelder også for 'familiemedlemmer', som inkluderer:
 • Ektefelle (eller person i tilsvarende partnerskap) for en PEP
 • Barn og deres ektefeller (eller person i tilsvarende partnerskap) av en PEP
 • Foreldre til en PEP
PEP gjelder også 'personer som er kjente forbindelser', altså:
 • Fysiske personer som det vites har felles eierskap av juridiske enheter eller juridiske ordninger, eller noen andre nære forretningsforbindelser, med en PEP
 • Fysiske personer som er eneeier til en juridisk enhet eller annen ordning som det vites er satt opp til de facto fordel for en PEP
 
{{translations.purposeQuery1[data.lang]}} {{company.name}} {{translations.purposeQuery2[data.lang]}}? 
 • {{i}}
 

 

{{translations.CEOQuery1[data.lang]}} {{data.companyName}} {{translations.CEOQuery2[data.lang]}}. {{translations.notCEOQuery[data.lang]}}.


{{translations.done[data.lang]}} {{translations.sign[data.lang]}}

{{translations.error[data.lang]}} : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}