Här gör du enkelt en digital ansökan om företagslån och signerar med Bank ID. Din ansökan är inte bindande.

Inga matchande resultat hittades

Ansökningsformulär

Kredittagare

Kontaktperson (Kontaktuppgifter till dig som gör ansökan)

Sökt Kredit
Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste Avida Finans AB (publ) ställa ett antal frågor för att uppnå kundkännedom

Syfte med lånet

Beskriv vad ni ska använda lånet till:

Ägarförhållanden

Nedan anges ägarförhållandena i bolaget:

Ägarandel % Namn Personnr/orgnr Titel/funktion Nationalitet
PEP (Person i politiskt utsatt ställning) Vad innebär PEP?
PEP (Political Exposed Person) eller på svenska en person i politiskt utsatt ställning. Om någon har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning eller den som är nära familjemedlem eller medarbetare till en sådan person.


 
  • {{val}}

{{ data.forward == 'false' ? 'För att kunna gå vidaretill signering måste du välja dig själv i listan samt ange en e-postadress.' : 'För att kunna gåvidare till signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress' }}


  • {{val}}

För att kunna gå vidare till signering måste du välja någon i listan samt ange en e-postadress
 
 

Dokument att ladda upp:

  • Fullmakt att signera som firmatecknare

Vänligen ladda upp vidimerad fullmakt för signaturrätt.


Ladda upp

Feil oppstod : {{ error.msg || error.statusText || error.status || error }}